Nostalgia sells John Lewis Christmas ads to Stranger Things

Nostalgia sells John Lewis Christmas ads to Stranger Things 2